Kommunala varumärken

Alla Sveriges kommunen jobbar i större eller mindre utsträckning för att framgångsrikt attrahera tre huvudsakliga målgrupper; potentiella inflyttare, näringslivsetableringar samt turister. Kanske tycker du att jag glömt kommuninnevånare, men liksom många kortsiktigt tänkande företag tas ofta ”lojala” kunder för givet eller förväntas känna stark lokalpatriotism per automatik och agera obetalda ambassadörer ”för den goda saken skull”.

Det är inte helt ovanligt att kommuner känner behov av att inrätta marknadsbolag för att bearbeta dessa tre målgrupper. Anledningen kan vara att slippa den insyn kommunal verksamhet omgärdas av, slippa lagen om offentlig upphandling och rent generellt vara öppna för delfinansiering via sponsorer och samarbetspartners. Inget fel i detta!

Dessvärre gör man ofta separata enheter inom kommunen eller bolag för sina satsningar inom turism, konferens och event, näringslivutveckling samt de näst intill obligatoriska bokampanjerna.

Kommuners satsningar på besöksnäringen bör integreras med kampanjer för inflyttning, näringslivsbolag, högre utbildning samt kommunala kulturevenemang.   Anledningen är att såväl boende och potentiella inflyttare vill ha bra utbildningsmöjlighet för barn och egen fortbildning, en god arbetsmarknad och stimulerande miljö för egen verksamhet samt bra utbud av handel, service, kultur och rekreation.

Precis samma saker som lockar näringslivsetableringar av den enkla anledning att  dessa görs av just individer(undersökningar pekar på att avgörande betydelse för företagsetableringar är att ägaren helt enkelt vill bo på vald ort).

Individer är även de som utgör den s k besöksnäringen. Givetvis  är handels-, service- och kulturutbudet i stadskärnan av stor betydelse för deras val av destination oavsett om vi avser dagbesökare(shopping/dagkonferens/sport- och kulturevent mm) eller övernattningsgenererande turism.

Sammantaget anser jag det mest verkningsfullt om kommunen står som initiativtagare till upprättandet av en samverkansorganisation(marknadsbolag alt ekonomisk förening).

Denna delfinansierias av kommun, fastighetsägare samt relevanta näringsidkare och deras branschorganisationer enligt nedan förslag:

  • handel- och besöksintensiv servicenäring genom Centrumföreningen/Köpmannaförening,  Svensk Handel 
  • större fastighetsbolag direkt samt genom Fastighetsägarna
  • större hotell direkt samt genom SHR som också representerar restaurang och café
  • Större bank och/eller försäkringbolag samt lokaltidning kan också vara lämpliga intressenter

Denna samverkansorganisation tillsätter genom styrgrupp en Centrumutvecklare som koordinerar satsningar inom olika undergrupper så att maximal synergi erhålls.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s