Sök bidrag från Delegationen för Hållbara Städer!

Peter Örn leder Delegationen för Hållbara Städer som har tilldelats en rejäl summa pengar att tilldela projekt runt om i Sverige som syftar till att nå visionen om just hållbara städer. Begreppet syftar på den tredelade sammanvägda målsättningen om ekonomisk, ekologisk samt social hållbar utveckling.

Frågan om ekonomisk hållbarhet känns väl adresserad då kommuner, stat och landsting har lång tradition av budgetarbete även om det givetvis finns utrymme för nytänkande.

Ekologisk hållbarhet är ju dagsaktuellt med Köpenhamnsmötet i åtanke. Här finns givetvis massor att göra vilket också kan bidra till en ny och mångfacetterad industri liksom IT lyfte ekonomier tidigare.

Den sociala dimensionen känner jag är mest eftersatt vad gäller visioner och handlingsprogram. Vi har ju denna höst hört hur bilbränder spritt sig över landet med rapporter från Malmö, Uppsala och Göteborg. Dessa symtom på hur många miljonprogramsmiljör inte lyckas ingjuta hopp i uppväxande generationer.

I Sverige har vi lång tradition av föreningsverksamhet. Mycket av fokus ligger på idrott, men givetvis finns en mängd inriktningar för kultur, djurintresse, politik, livsåskådning mm. Den sociala välfärden har i den svenska modellen legat på det offentliga att ordna. I mångt och mycket ett utslag av tanken att rättigheter till hjälp är mindre kränkande för individen än hjälp från enskilda eller organisationer.

Det offentliga skyddsnätet sägs ibland ha stora maskor och resurserna kommer alltid att vara begränsade av den budget som tilldelats. Därför lär behovet i ett framtida Sverige av ickeoffentliga lösningar öka. En trend är s k socialt entreprenörskap, dvs verksamheter som drivs enligt företagsekonomiska principer med med sociala målsättningar som komplement till lönsamhetsmål.

Sociala dimensioner såsom integration, jämnställdhet mellan könen, acceptans för avvikande sexuell läggning, handikappanpassning och en lång rad andra dimensioner av livsvillkoren i en stad för alla måste mer aktivt diskuteras i Sveriges städer så att de finns i åtanke vid planering för socialt hållbara städer.

Vad som först kan upplevas som måsten och krav kan bli energigivande injektioner i en planeringsprocess präglad av invant spårtänkande. Tolerans har fastslagits i undersökningar som en av framgångsfaktorerna för positiv tillväxt i städer och regioner. Så låt oss öka takten!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s