Hållbar handel viktigt fram till 2025 spår HUI!

http://hui.demo.litium.se/LitiumInformation/site/page.asp?Page=17&IncPage=6699&Destination=4966

”Exempelvis har den ekologiska trenden sannolikt bara börjat och fokus på frågor om ekologi, hälsa och hållbar utveckling kommer att öka markant de närmaste 15 åren. Det finns helt enkelt ingen annan väg att gå.”

Ovan citat från framtidsprognos från HUI(Handelns Utredningsinstitut) ger ytterligare stöd för att investeringar i tid och pengar hos svenska stadskärnor är helt nödvändiga.

Annons

Fokus på den hållbara, förtätade staden!

Den sociala statusen spelar stor roll för vad som gör en viss plats mer attraktiv än en annan. Även skolor med gott rykta har blivit viktigt när vi söker ny bostad.

— Bra skolor har mycket hög attraktionskraft. I Lomma har man till och med marknadsfört sig som årets skolkommun fastän man skulle kunna föra fram närheten till havet.

Ytterligare en avgörande faktor är vårt behov av ett historiskt sammanhang. Den historiska staden med sina många lager av bebyggelse lockar.

— Vi stadsbyggare ser i dag den stora utmaningen i att förtäta, göra kompaktare och förfina redan befintliga miljöer. Det gäller överallt från Rydebäck till kärnan i våra städer över hela världen. Och vi gör det ur ett hållbarhetsperspektiv, på jakt efter den goda lösningen för att få ner energikostnaderna.

Universitetslektorn i stadsbyggnad vid Arkitektskolan i Lund, Peter Siöström intervjuad i HD 26/1 2010.

Presentkort skapar merförsäljning och lojalitet.

Presentkort skapar merförsäljning och lojalitet..

Presentkortsanvändningen ökar enormt i USA och England. Även i Sverige ser vi ökad exponering i framsynta butikskedjor såsom Åhléns mfl.

Det finns dock stor potential med de uppenbara mervärden som möjliggörs. Länkad artikel pekar på ett antal men glömmer den kanske mest intressanta, handlaren får betalt i förskott och alla presentkort löses inte in(även om det egentligen är långsiktigt negativt).

Löste själv i julas delikat julklappsproblem med presentkort(dock gammal hederlig papperslapp) hos lokala Ram & Konsthandeln.

Köpcentrumanläggningar och stadskärnesamarbeten kan verka för generella presentkort med valfri inlösenbutik. Såg i köpcentrum i Skåne bankomatliknande automat för köp av sådant presentkort.

SPP och KF Fastigheter bildar gemensamt fastighetsbolag

Hållbarhetsbegreppet allt mer använt

Nedan klipp från notis kring ny satsning på klimatsmarta handelsfastigheter belyser hur hållbarhetsbegreppet vinner terräng. Fortfarande är fokus mest på ekologi med klimatfrågan konstant aktuell. Jag tror att de andra två faktorerna, social och ekonomisk hållbarhet succesivt kommer få allt större utrymme i nyhetsrapporteringen.

”Handelsbodarna i Sverige Fastighets AB:s vision är att projektera, bygga och äga Sveriges mest hållbara handelsfastigheter för dagligvaror genom att alltid ligga i framkant inom miljö, energieffektivitet och klimatarbete. Genom att samarbeta tätt med hyresgästerna, avseende lokalisering, materialval och energiförbrukning, är målet att underlätta för konsumenter och besökare att ställa om till en hållbar livsstil.”

SPP och KF Fastigheter bildar gemensamt fastighetsbolag.