Stadskärnehandeln ser ljuset

I en artikel i Market för en tid sedan lyfte företrädare för HUI fram ljuspunkter i cityhandeln. Handelsaktörer som traditionellt valt externt läge frågar nu efter citylägen och citygallerior har i allt större utsträckning börjat samarbete kring stadskärnans attraktivitet i samverkansorganisationer.

Se gärna min kommentar(som tyvärr blivit dubbelpublicerad 😉

Det ser bättre ut för stadskärnorna