Det goda livet kräver lite planering

Ur Trivector Nytt(Nr 1, jan. 2012) har nedan tänkvärda ledare skrivits av Christer Ljungberg

”Hållbarhet innehåller som bekant tre dimensioner: den ekologiska, den ekonomiska och den sociala. Allt fler börjar
förstå att det inte går att kompensera ett miljömässigt dåligt förslag med en bra ekonomisk hållbarhet.

Miljön sätter ju faktiskt vissa ramar, vi måste ha frisk luft, friskt vatten, insekter som pollinerar osv. Ekonomin är ett
medel och inte ett självändamål för att uppnå det vi vill, och den sociala delen av hållbarheten är målet med alltihop, nämligen det goda livet.

Att vi i västvärlden inte blir lyckligare av mer konsumtion har varit känt länge. I en ny rapport från Naturvårdsverket har
man gjort en genomgång av forskningen inom området. Och det är inte shopping som ger mest lycka. Nej, högst ligger att ha sex, sedan kommer att motionera, prata med varandra, lyssna till musik och att äta.

Att shoppa är bara lite roligare än att städa.
Vill vi verka för det goda livet bör vi alltså skapa en stad som ger många möten och har hög serendipitet (ger möjlighet
för många oväntade möten). Det betyder en stad som är byggd för ett tempo som gynnar möten mellan människor. Vilket i sin tur betyder en promenad- och cykelstad som är mer för människor och mindre för bilar.

För att åstadkomma detta krävs en planering som på allvar prioriterar de gröna färdmedlen framför bilarna. Det handlar också om att skapa ett system med både säkerhet och trygghet.”

Annons

Skapa effektiva samråd – som lockar folk

Ur Trivector Nytt har nedan intressanta text av Inger Linderholm saxats

”I varje ny infrastruktursatsning får vi som medborgare vara delaktiga i processen, från idéstadiet till invigningen. Detta är dock en chans som många av oss inte tar. Alltför många samrådsmöten hålls med ett fåtal engagerade, och de som kommer är oftast män i övre medel-åldern. Sedan drygt ett år arbetar Trafikverket med att modernisera samråden för att locka fler medborgare i alla åldrar.
– Syftet från början var att locka fler till samråden, säger Gunilla Freij, vid verksamhetsområde Investering, som ansvarar för projektet. Men efterhand insåg vi att vi behövde hitta nya former för vårt arbete.
Det är viktigt att vi är lyhörda och nyskapande och att vi förmedlar en helhetssyn till medborgarna.
Trivector Informations uppdrag i denna process har varit att följa ett antal infrastrukturprojekt, och att – utifrån vårt kommunikationsperspektiv – peka ut var styrkorna finns och hur samråden kan göras mer attraktiva.
Tillsammans med ett stort antal projektledare och informatörer vidareutvecklas nu idéer om hur nya målgrupper ska lockas att medverka i processen. Uppsökande verksamhet, information riktad till yngre grupper och webbaserad kommunikation, är bara några inspirerande och innovativa förslag till hur fler grupper, till exempel jäktade små-
barnsföräldrar, ska få chansen att delta.
Till våren presenteras resultaten från de fem pilotprojekten där nya modeller prövats.”

Tänkvärda ord från insatt och verksam inom hållbar/förnyelsebar energi som privat är förälder till barn i waldorfskola. Hade inte bättre själv kunnat påtala kopplingen mellan pedagogiker med fokus på att bevara och utveckla barnens inneboende kreativitet och drivkraft samt de klimatmässiga utmaningar som står framför oss.

Unintended Consequences Documentary Project

March 12, 2012

By Matt Palmer

http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203370604577265632205015846.html

My post last week ”Healing Through Education” created a lot of traffic, particularly from Waldorf connections around the world. Today seems like a good opportunity then to expand on how that post relates to the my documentary project on global energy ”Unintended Consequences”. I’m feeling my way through these ideas, so hopefully you can be patient. Always feel free to engage with what I write by commenting.

One of the central themes of ”Unintended Consequences” looks at the importance of using systems thinking and how that approach can aid in solving energy issues now and in the future. Harnessing any form of energy for human consumption creates impacts to social, political, economic, and environmental structures. System thinking encourages the understanding of how individual fuel sources like wind function, for example, in a life cycle analysis, then how wind fits into the…

Visa originalinlägg 1 055 fler ord