Hur undvika att fysisk butik blir ”showroom” för webbshopping?

I ny ambitiös rapport från fastighetsrådgivargiganten Jones Lang LaSalle som finns att ladda ner hos föredömliga 2degrees kan man finna följande förslag för hur butikshandel ska möta ”showrooming”, dvs konsumentbeteende där besök i fysisk butik för att kontrollera vara och ev pröva storlek för att sedan göra inköp billigare genom e-handelsaktör.

So how can retailers leverage their strengths to combat showrooming?
•Offer unique products or “bundles” that are not for sale anywhere else
•Work with manufacturers to release products earlier than anyone else
•Price match – not necessarily the best strategy
considering online prices may be as much as 15 percent lower than those in physical stores, thanks to lower costs
•Create interactive environments that engage consumers enough to drive purchases                                         •Build relationships with consumers that boost loyalty through product recommendations, special deals for loyal consumers, valuable information and exceptional service

De fyra förstnämnda förslagen kan vara svåra att genomföra för mindre handelsaktörer och priskonkurrera med e-handel lägger de ju in en brasklapp för i själva rådet.

Kvarstår det sista förslagen, dvs att som handlare lägga krutet på att bygga sina kundrelationer för att den vägen nå lojalitet. Det kan nås genom riktade erbjudanden till lojala kunder, värdefull information, kunskapsöverföring, inspiration och givetvis exceptionell service.

Fjärde rådet om interaktivitet kan kanske uppnås om man tänker sig att butiker anordnar fokusgrupper bland intresserade stamkunder för att visa hur väsentlig deras åsikter är i utvecklandet av butikens verksamhet. Body Shop hade ju redan i sin barndom i första butiken en stark ”kundklubb” bland lojala kunder som engagerade sig i upprop och insamlingar inom djurrätt, rättvis handel, miljöfrågor mm. 

Peppers & Rogers som är pionjärer inom one-to-one marketing har kommit med ny bok, ”Extreme Trust”, där de hävdar att framtidens hårdvara i kundrelationerna är just förtroende. För att bygga upp och förvalta förtroendet hos kunder och omvärld är det viktigt att man agerar i kundens (och omvärldens)intresse, även när det inte framgår och ger goodwillvinster.

Ett autentiskt fokus på att transparent visa hur organisationen agerar i stort och smått bygger ett genuint förtroende bortom uppenbar skönmålning och ”selfpromotion”.

Rapporten avhandlar även de sociala mediernas betydelse som drivkraft i förändrade konsumentbeteenden och lyfter fram 2012 års raket bland sociala nätverk, Pinterest, som specialiserar sig på visuella bilder och gör sig därför bra att visa produktbilder på det man köpt/vill köpa. Därav den extremt höga kopplingen till e-handel som vida överstiger den för Facebook och andra mer generella sociala nätverk.

• 53% of Millennials are more likely to explore brands via a social network, vs 27% of non-Millennials
• 50% of Millennials vs. 21% of non-Millennials use mobile devices to access user reviews before buying a product

Furthermore, with the rise of Pinterest – a photo-sharing website that allows users to create and share inspiration boards of products and ideas – trends go viral faster than ever before. In March 2012, Pinterest had 18.2 million unique vistors
• 32% of online shoppers have made a purchase based on what they saw on Pinterest or other image-sharing sites
• As of March, 24% of large retailers highlighted Pinterest in a marketing email

Annons