FHI Sustainable Development Toolkit

Kort redogörelse(2 A4, nås på nedan länk) för ett system, eller verktyg, för hållbar platsutveckling från Florida House Institute kallat Sustainable Development Toolkit. Nedan nämns GIS vilket står för Geografiska Informationssystem och är kraftfull användning av digitala kartor länkade till stora källor geografiskt kopplad information. Man kan därmed visualisera olika aspekter för enklare förståelse av planerade åtgärders inverkan på vald faktor(ekologisk, ekonomisk, social).

Ett viktigt fokus verkar vara medborgarmedverkan samt samverkan över organisatoriska gränser för långsiktigt hållbara beslut i hög samförstånd mellan inblandade intressenter.

For the last several years FHI has been engaged with a new community of practice evolving around comprehensive, vision -centered, place-based planning and community development.

The Sustainable Development Tool Kit is a set of collaborative processes to support vision based planning and community development that have resulted from our work in communities.       They work in conjunction with GIS and place based planning and decisionsupport tools to aid communities in developing and implementing consensus-driven sustainable development. 

 

Annons

Kärnvärden för hållbar platsutveckling

Såg intressant dokument om genomarbetade processverktyg för hållbar platsutveckling. Speciellt spännande finner jag kärnvärdena som ligger bakom arbetet och genomsyrar hur stödet utformas. Skulle vilja se fler svenska exempel på hur man systematiskt (och framgångsrikt) arbetar efter modeller och med tekniker för medborgarmedverkan i planprocessen kring stadsbyggnadsfrågor. Alla goda (och dåliga) case mottages tacksamt. Tills dess läs och inspireras av material framtaget av den amerikanska energimyndigheten efter att fyra nationella workshops genomförts och resulterat i Tools for Community Design and Decision Making

Seven core values:
Citizen-Based Participatory Democracy: Planning support systems should assist in developing effective, broad-based citizen participation in all aspects of public sector and civic governance

Consensus and Collaboration: Decision-making processes should rely on building agreement between diverse parties and strong interrelationships between non-governmental organizations, the private sector, and public institutions

Place-Oriented: Rather than focus on large scale federal or state level programs or arbitrary jurisdictional boundaries, planning support tools should focus at a scale such as the neighborhood, watershed, or regional level that allows real
consideration of the various impacts of alternatives

Alignment of Local and Regional Actions: Given how economic, social, and environmental issues tend to stretch beyond jurisdictional boundaries, planning support systems need to recognize the interrelationships between activities at the
local and regional scales

Alignment of Short Term Actions with Long Term Consequences: Activities should show tangible improvements to communities in the near term, and also lead to healthy, sustainable long-term futures

Systems Based Analysis: Planning tools and decision making processes should help build an understanding of the interconnections between the natural, built, economic and social systems of a community

Measurable Outcomes: Planning support systems and the use of community indicators, impact analysis and scenario analysis tools in particular, should provide citizens with a vision of alternative futures, an understanding of the
trade-offs associated with different choices, and a means to establish accountability for decisions and actions based on terms that are both understandable and quantifiable

The result is a planning process focused more on solutions than problems, less geared toward regulation and more toward performance, and that allows stakeholders to be more proactively engaged. Together these tools and
process techniques, or Planning Support Systems, have the potential to steer communities toward the long-term practice of sustainable development. In essence, this has been the primary goal of the workshops on Tools for Community Design and Decision Making (TCDDM).

Kommunikativt ledarskap för hållbar platsutveckling

Skills for Producing Places where People want to Live

I intressant sammanfattning av forskningsprojekt om stadsplaneringsyrkets kompetenser har tidigare undersökningar visat på brister inom kommunikation, ledarskap, visionsarbete och projektledning. Därför ville man utröna om yrkeskåren var i behov av radikal utbildningsförändring eller om man hunnit ikapp utvecklingen och var mer i fas. Svaret på den frågan verkar i Storbritanniens fall vara att mer innovativa grepp användes i planeringsprocessen men att stor plats för förbättring ännu finns.

Sustainable Communities – places where people want to live and work – have been part of the UK government’s agenda for the past decade, influencing the nature and focus of planning.

Alongside this agenda, calls for greater community engagement in place-making have made increasing demands of built environment professionals; skills which move beyond those that define each profession.

In 2004 the Egan Review called their skills sets into question, suggesting that there were significant gaps, particularly in the ‘generic’ skills such as visioning, project management, leadership and communication.

Mycket har hänt under åren från 2004 både avseende förväntningarna hos planerarna, på platsutvecklingsyrket och planprocessen.

Nedan finns de viktigaste slutsatserna i den uppföljande studien.

Among the key conclusions for built environment professionals are:
• There are lots of new and exciting ways of learning and working that are increasing the adaptability of professionals and the sustainability of communities. Workplace learning is vital. Even routine practices such as Strategic Environmental Assessment can provide a ‘springboard for learning’ (Kidd et al) and the emergence of ‘hybrid’ practitioners can mobilise new networks. 
• The way you learn is important – professionals need opportunities to learn in a variety of ways and social learning (learning on the job and in informal settings) is particularly useful. Learning is not just about gaining qualifications and is much more than ‘doing courses’. 
• Both built environment professionals and communities need to be aware of their own skills sets and be willing to learn. The research highlights how motivating it is to empower people to build on existing skills sets and create 
suitably skilled teams.
• There are many imaginative ways to engage communities and professionals in creating sustainable communities. Approaches including agonism, coproduction, creative writing and action research have been used to reach into 
communities divided by conflict, to open minds to new perspectives or complex issues and to engage young people in leadership roles