Spännande exempel på plats/kluster marknadsföring från Helena Nordströms blogg Placebrander.