Ortsutveckling i Sörmland

Nyköping och Katrineholms kommuner har samarbetat kring en genomgång av landsbygdsfrågor. I en gemensamt bekostad rapport fokuserar man på service såsom dagligvaruhandel, post, apotek där två existerande aktörer beskrivs.

På nedan länk kan slutrapporten läsas

 

Slutrapport.pdf.

Annons