Äldre(och yngre!) kunder föredrar äldre butikspersonal

Are you being served? Charlotte Kemp had difficulties getting what she wanted

Handeln behöver anpassa sig till sina kunder och med en allt åldrande befolkning bör det också visa sig i åldersstrukturen inom handeln. Undersökningar har visat att äldre gärna vill bli betjänade(eller vad uppdaterat begrepp handeln använder 😉 av äldre.

Detta trodde forskarna var ett exempel på s k homofili, dvs att människor har en förkärlek(ej att förväxla med sex) till de som liknar oss.

Därför blev de mycket överraskade av resultaten som också visade att yngre gärna blev betjänade av äldre personal och teorin om homofili därmed delvis föll. Forskarna tror att vi konsumenter helt enkelt associerar ålder med erfarenhet och kompetens, vilket ju också ofta är fallet.

Studien som gjordes av Kang & Hillery(1998) avsåg betjäning i klädbutik.

Annons

Förutsättningar för goda (hållbara) vanor

En bok som blev mycket uppmärksammad när den kom i slutet av 80-talet var ”The 7 Habits of Highly Successful People” skriven av Steven R, Covey. Givetvis har den fått en del kritik både på hemmaplan i USA och här i Sverige. Dels tror jag för att det lyser igenom att  Covey tycks ha starka kristna värderingar. 

Hursomhelst finns en del rätt intressant även om titeln kan låta amerikanskt framgångsidealiserande. Väl mellan pärmarna känns det ganska sansat. Vissa formuleringar har stannat och nedan citat tycker jag väl uttrycker vilka utmaningar beteendeförändring måste överbrygga. 

Jag har den sista tiden i olika källor stött på begreppet knowing-doing gap som pekar på den stora skillnaden mellan vad vi säger oss veta(även tycka) och vad vi gör. Det är ju särskilt intressant när man diskuterar varför omställning mot en mer hållbar livsstil dröjer trots god kännedom om t ex klimathot och utbredd vilja att få till förändring.

”Kunskap är det teoretiska paradigm, som talar om vad som bör göras och varför. 

Förmågan säger hur det ska göras. Begäret är motivationen, viljan att göra det.

För att kunna göra någonting till en vana, måste alla tre föreligga.”