Moderaterna välkomna in i hållbarhetsarbetet

Som obunden socialliberal och förespråkare för långtgående medborgarmedverkan har jag inga upparbetade kopplingar till partipolitik. Under gymnasietidens intensiva bearbetning från såväl vänster som höger värjde jag mig från lockropen och har fortsatt att ”tänka själv”.

Som jag skrivit tidigare här på bloggen skulle jag dessutom helst se kommunalvalets nuvarande upplägg omgjort till borgmästarval. Min omvärldsbevakning ger allt mer stöd för att visionärt ledarskap bland städer i världen med starka borgmästarfunktioner har påvisat större förbättringsresultat för samhällsutmaningar än vad kunnat finna i Sveriges många allianser och majoritetskonstellationer.

Jag tror också vi kommer se allt fler lokalpartier runt om i Sveriges 290 kommuner då de gamla ideologiskt baserade riksdagspartierna blir mer en boja än stöd på det lokala planet. Utspel från nationell partiledning har i mediecentrerad samtid mer genomslag på lokalnivå än vad gräsrötter och lokala företrädare kan lyckas förmedla. Då handlar alla frågor från allmänhet om agendan som riksdagspartierna satt, även de med liten bäring på vardagen i kommunerna.

När det gäller hållbarhetsområdet får det aldrig bli partipolitiserat så att vissa partier känner sig taktiskt tvungna att distansera sig från ämnet. Världen har inte tid och råd att bli motarbetade på grund av politiska positioneringsaspekter.

Det var därför glädjande att läsa i nedan text saxat från MiljöRapporten Direkt att Nya Moderaterna vill ge sig in i området med förnyad kraft. Eller som legendariske Magnus Härenstam alltid sa vid första poängskörd i Jeopardy: – Välkommen in i spelet!

 

Bild

 

Han vill ge Moderaterna en miljöprofil
Moderaterna kritiseras ofta för att vara tysta i miljö- och klimatfrågor. Det ska Johan Hultberg, ny miljöpolitisk talesperson, ändra på. Och han står inför lika stora utmaningar internt som externt, berättar han för MiljöRapporten Direkt. 
– Nyckeln är att vi blir fler moderater som pratar klimatfrågor och visar ett genuint engagemang. Då kommer det också synas utåt. Nu ska jag besöka många av våra föreningar och inspirera våra medlemmar. Vi talar alldeles för lågt om frågorna både internt och externt, men vi har många engagerade personer runt om i landet. 
MiljöRapporten Direkt: Varför hörs inte engagemanget? 
– Historiskt har andra frågor fått större utrymme internt och många moderater har lite dåligt självförtreonde i frågorna. Därför måste vi fortsätta arbetet på lokal nivå, där varje kommun och varje fullmäktige har en viktig uppgift i att förmedla vad alliansregeringen har gjort. 
Under valåret vill Moderaterna visa att det går att förena en stark ekonomisk utveckling med minskade utsläpp. Johan Hultberg ska förmedla partiets viktigaste ambitioner, bland annat starkare kemikalierestriktioner inom EU, fler sektorer i EU:s utsläppsystem och en omställning av fordonsflottan. Moderaterna vill också betona individens ansvar i miljöfrågor, exempelvis när det handlar om matsvinn.

Annons

CSR-lagstiftning, rätt väg att gå?

Företagens roll i omställning mot ett mer hållbart samhälle har diskuterats under lång tid och huvudspåren har skiftat(delvis i takt med konjunkturer). 

Kanske börjar man att skönja en mer allvarligt menad förståelse och vilja att vara en drivande kraft i att få visioner att bli realitet. 

I förra veckan hade jag anledning att dyka ner lite i hur starkt norskehotellmagnaten Petter Stordalen har lierat sig med hållbarhetsagendan och för några veckor sedan syntes i twitterflödet gillande rapportering kring Apple och dess CEO Tim Cook som i princip på bolagsstämman bad klimatskeptiska aktieägare att leta efter andra bolag att investera i om de bekymrar sig över ”onödigt” CSR-arbete.

I nedan saxad rapportering meddelas att storföretag framöver i Indien kommer att avkrävas CSR-insatser motsvarande 2% av vinsten.

Kanske får vi se liknande utveckling även i vår del av världen. Bra eller dåligt?Bild

 

Saxat från Miljörapporten Direkt

Med en ny lagstiftning som infördes 1 april beskrivs Indien som det första land i världen med en lag som reglerar företagens CSR-arbete. Bland annat krävs nu att både inhemska och internationella företag med en omsättning på minst 1 miljard kronor lägger minst 2 procent av sin vinst på CSR-aktiviteter. Något som omfattar ungefär 8 000 företag och väntas leda till att ungefär 2 miljarder dollar avsätts för hållbarhetsarbete. 
”Indien är det enda land med ett lagtvingande CSR-arbete. Många stora företag jobbar redan med frågorna men relativt sett är det få som gör det, den här lagen kommer att driva upp den siffran avsevärt”, säger en talesperson för KPMG i Indien till Business Standard. 
Indiens tillväxt väntas även bidra till att betydligt fler företag omfattas av den nya CSR-lagstiftningen. En vanlig reaktion från näringslivet i Indien är frågan om kostnaderna för CSR-arbetet kommer att bli avdragsgillt.