Tankar kring KF & Systembolaget i externa handelslägen

I Facebookflödet nyligen såg jag hur funderingar kring ”kärleksaffären” mellan KF och Systembolaget verkar finnas där samlokalisering syns på många ställen såsom i Ingelsta, Norrköping och Gustavslund här i Nyköping.

Det senare exemplet kan spä på tankar kring någon osund koppling mellan kooperativa KF och statliga Systembolaget då många här lokalt trodde att de vid etablering av extern butik skulle landa i det nyare köpcentret Pålljungshage eller brevid utbyggda ICA Maxi.

Nedan inklipp är mina tankar om kopplingen utifrån studier inom centrumutveckling:

Gör ett seriöst försök till förklaring från en handelsutvecklares perspektiv: Systembolagets butiker i (halv)externa lägen vill gärna ligga bredvid s k dragare, dvs butiker som är huvudsakliga skäl till val av handelsplats vid köpresa.

Nu har ju i o f s inte Systembolaget något marknadstänkande med sitt uppdrag kring folkhälsa men man vill ändå bevara stödet för sitt monopol(undantag i EU) genom att upplevas lättåtkomligt med stort utbud.

I t ex Nyköping där valet av Gustavslund(Coop Forum) framför alternativ såsom Pålljungshage eller ICA Maxi kan det faktum att återvinningscentral finns i anslutning till den stora parkeringsplatsen men troligast är helt enkelt hyresvillkoren.

När det finns flera att välja mellan vid etablering avgör troligtvis erfarenheterna och relationen till fastighetsägaren man kommer hyra av. Antagligen har Systembolaget positiva erfarenheter från KF Fastigheter.

KF är ett kooperativ och även om det historiskt finns kopplingar till arbetarrörelsen och därmed Socialdemokraterna har jag svårt att se varför Systembolaget(även under Anitra Steen ledning) skulle ta beslut för att gynna KF.

Att KF Fastigheter(och i förlängningen Coop) ser Systembolaget som attraktiv hyresgäst är ju inte förvånande då de med sitt detaljhandelsmonopol för alkohol är en ”superdragare”.

Annons

Mobiler kan förbättrar kommuners medborgarservice

Den tyska datajätten SAP bjuder på sin globala hemsida på ”business insights”. Bland dem fann jag en undersökning kring hur offentlig förvaltning runt om i världen har utnyttjat möjligheterna som mobil teknik ger till förbättrad kommunikation till sina medborgare och i förlängningen den service som erbjuds.

En översvallande majoritet av de tillfrågade tjänstemännen ansåg att tekniken medger stora möjligheter(t ex 85% ansåg att tekniken medgav besparingar, 90% att den ökade produktiviteten hos medarbetarna etc).

Jag har tidigare skrivit om tjänsten SeeClickFix som går ut på att medborgare genom appen kan rapportera brister i den offentliga miljön som behöver åtgärdas av den lokala förvaltningen. Det kan röra sig om klotter, vandalisering, farliga hål i väg- eller cykelbana, trasig belysning som skapar otrygghet etc.

Givetvis finns många andra områden av nytta och glädje för såväl boende som tillfälliga besökare. Just turister är ett område som många platser tidigt sett behov att skapa tjänster för. Kanske är det dags att serva det egna medborgarna lika förtjänstfullt!

4 Areas Where Mobile Has the Biggest Impact
While expectations are high for future mobile innovations, there are four core areas of government that are
being positively impacted by enterprise mobility now.
 
1. Community awareness and citizen engagement
A majority of survey respondents report that mobile solutions can fundamentally alter relationships between
citizens and government. In fact, an impressive 95 percent of global public sector stakeholders see positive changes
in these relationships thanks to mobile solutions. This happens through better communications that improve
public awareness, something over 40 percent of global survey participants strongly agreed is a benefit of
enterprise mobility.
Two-way real-time communication with context — including images, pictures, video, documents and more
— help create an entirely different experience for constituents connecting with their government.
 
2. Transportation
When asked how mobile devices and applications positively impact transportation, respondents ranked
improved citizen satisfaction highest. For example, real-time vehicle tracking and reporting by transportation

departments allows for less traffic congestion and smarter route planning.
 
3. Public safety
Police and law enforcement officials are turning to mobile solutions to enhance public safety and enlist citizens to be
additional eyes and ears on the street to fight crime. For example, reporting new instances of graffiti benefits citizens
beyond just cleaning up unsightly tags more quickly.
 
4. Public health
Mobile health technologies have the potential to transform health care across the globe — and are becoming
extremely popular with citizens, with more to come. According to the U.S. Food and Drug Administration (FDA) website,
500 million smartphone users worldwide will be using a health care application by 2015, and by 2018, 50 percent of
the more than 3.4 billion smartphone and tablet users will have downloaded mobile health applications.