”Kulturarv och platsidentitet spelar roll för vårt välbefinnande”

Ytterligare bekräftelse på den positiva effekten arbete med hållbar platsutveckling kan ge beskrivs i forskningsrådet Formas webbtidskrift Extrakt:

Forskningen visar att ju starkare band en person har till en plats, desto större välbefinnande har personen.

– Det kan man kanske inse intuitivt. Det nya är att vi har fått fram ett statistiskt värde på sambandet mellan platsidentitet och välbefinnande. När tjänstemän tar fram underlag för beslut som ska fattas av politiker, så får argument bättre genomslag ju mer siffror och statistik man kan peka på.

Att många människor har sina unika platser, som de besöker om och om igen, står klart från forskarnas enkätundersökning.

– En förvånansvärt stor procent av invånarna i det här biosfärområdet har sin favoritplats inne i staden. De känner till kulturella kännemärken och händelser kopplade till platser, och jag blir rörd över hur folk verkligen tycker om sina platser.

För att se hela artikeln följ nedan länk

https://www.extrakt.se/kulturarv-och-platsidentitet-spelar-roll-for-valbefinnandet/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis

Annons