Tankar kring KF & Systembolaget i externa handelslägen

I Facebookflödet nyligen såg jag hur funderingar kring ”kärleksaffären” mellan KF och Systembolaget verkar finnas där samlokalisering syns på många ställen såsom i Ingelsta, Norrköping och Gustavslund här i Nyköping.

Det senare exemplet kan spä på tankar kring någon osund koppling mellan kooperativa KF och statliga Systembolaget då många här lokalt trodde att de vid etablering av extern butik skulle landa i det nyare köpcentret Pålljungshage eller brevid utbyggda ICA Maxi.

Nedan inklipp är mina tankar om kopplingen utifrån studier inom centrumutveckling:

Gör ett seriöst försök till förklaring från en handelsutvecklares perspektiv: Systembolagets butiker i (halv)externa lägen vill gärna ligga bredvid s k dragare, dvs butiker som är huvudsakliga skäl till val av handelsplats vid köpresa.

Nu har ju i o f s inte Systembolaget något marknadstänkande med sitt uppdrag kring folkhälsa men man vill ändå bevara stödet för sitt monopol(undantag i EU) genom att upplevas lättåtkomligt med stort utbud.

I t ex Nyköping där valet av Gustavslund(Coop Forum) framför alternativ såsom Pålljungshage eller ICA Maxi kan det faktum att återvinningscentral finns i anslutning till den stora parkeringsplatsen men troligast är helt enkelt hyresvillkoren.

När det finns flera att välja mellan vid etablering avgör troligtvis erfarenheterna och relationen till fastighetsägaren man kommer hyra av. Antagligen har Systembolaget positiva erfarenheter från KF Fastigheter.

KF är ett kooperativ och även om det historiskt finns kopplingar till arbetarrörelsen och därmed Socialdemokraterna har jag svårt att se varför Systembolaget(även under Anitra Steen ledning) skulle ta beslut för att gynna KF.

Att KF Fastigheter(och i förlängningen Coop) ser Systembolaget som attraktiv hyresgäst är ju inte förvånande då de med sitt detaljhandelsmonopol för alkohol är en ”superdragare”.

Annons

Nya krav på framgångsrik handel

I mitt arkiv av information från den ständiga omvärldsbevakning jag bedriver sedan länge hittade jag nedan saxat kring undersökning konsultjätten McKinsey gjort kring handel. Jag har tidigare här på bloggen lyft fram de förändringstryck handeln är satt under sedan många år beroende på global handel & globala varumärken, IT och sociala medier samt nya konsumentbeteenden. 

Ökad global handel har ju i Sverige givit upphov till allt fler butiker med lågprisprofil där i stort sett hela sortimentet består av produkter från låglöneländer i främst Asien, läs Kina. Vad vore Rusta, Karlssons, ÖoB, Jysk med fler handelskoncept utan denna historiskt exempellösa import från handelsgiganten Kina. Dessa butikskoncept har i sig drivit på utvecklingen av större butiksenheter med i huvudsak externa, bilburna lägen runt om våra svenska städer.

För att möta konkurrensen från märkeslösa legotillverkade ”kopior” har etablerade producenter investerat massor i att bygga sina varumärken där de emotionella dimensionerna vid framgångsrikt varumärkesarbete är svårare att kopiera än produkternas konstruktion och egenskaper.  

En global elit bland varumärken har lyckat nå merparten av världen när livsstil och preferenser blir allt mer lika i städer över hela världen. För det är de större städerna runt om i världen som utgör noder som sedan sätter trender för lokalt omland.

Imateriella rättigheter såsom upphovsrätt, varumärkesskydd, mönster, design, konstruktion är ständiga frågor i globala handelsdiskussioner där jättarna Kina och USA försöker balansera kraven och efterlevnaden för att inte störa de ömsesidiga beroendet av varandra.

IT har ju för handeln inneburit en hel del bakom ridån i form av logistikförändringar men mest tydligt är hur konsumentbeteenden förändrats med människors ökande användning av sociala medier, nätshopping, kundrekommendationer och prisjämförelsetjänster. Sammantaget ger detta en kund som är mer kunnig vid köp kring produktegenskaper, alternativ, prisnivåer samt med möjligheten att enkelt hemifrån kunna beställa vald produkt för leverans till hemmet.

Customers are increasingly educated, diverse and demanding. Today’s time-starved consumers have many choices for buying goods, so retailers need to provide a differentiated shopping experience to maximize their share of the wallet.

Det breda och djupa sortimenten som butiker i stora, externa butiker har gjort konsumenterna vana med har i kombination mer nätets närmast oändliga utbud gjort konsumenterna såväl kräsna som medvetna om alternativen till fysiska butiker. Butikspersonal, liksom servicepersonal i telefon- eller internetsupport, måste möta dessa krävande kunder med stor flexibilitet, kundfokus och med kännedom om egna varumärkets alla kanaler(vad skriver vi på hemsidan, i twitterflödet, på facebook. Vilken TV-reklam kör vi?).

Stores, call centers, on-line, wholesale and catalogue operations offer a unique assortment, excellent service and convenience to customers. Point of sale and service staff must understand customer needs and be able to react, adjust and satisfy customer demands on the spot.

New customer demands mean retailers are faced with a far more complex selling process, demanding that associates have a wider range of product knowledge, assortments are localized and updated more frequently, and cross-channel integration offers an outstanding shopping experience.