Tankar kring KF & Systembolaget i externa handelslägen

I Facebookflödet nyligen såg jag hur funderingar kring ”kärleksaffären” mellan KF och Systembolaget verkar finnas där samlokalisering syns på många ställen såsom i Ingelsta, Norrköping och Gustavslund här i Nyköping.

Det senare exemplet kan spä på tankar kring någon osund koppling mellan kooperativa KF och statliga Systembolaget då många här lokalt trodde att de vid etablering av extern butik skulle landa i det nyare köpcentret Pålljungshage eller brevid utbyggda ICA Maxi.

Nedan inklipp är mina tankar om kopplingen utifrån studier inom centrumutveckling:

Gör ett seriöst försök till förklaring från en handelsutvecklares perspektiv: Systembolagets butiker i (halv)externa lägen vill gärna ligga bredvid s k dragare, dvs butiker som är huvudsakliga skäl till val av handelsplats vid köpresa.

Nu har ju i o f s inte Systembolaget något marknadstänkande med sitt uppdrag kring folkhälsa men man vill ändå bevara stödet för sitt monopol(undantag i EU) genom att upplevas lättåtkomligt med stort utbud.

I t ex Nyköping där valet av Gustavslund(Coop Forum) framför alternativ såsom Pålljungshage eller ICA Maxi kan det faktum att återvinningscentral finns i anslutning till den stora parkeringsplatsen men troligast är helt enkelt hyresvillkoren.

När det finns flera att välja mellan vid etablering avgör troligtvis erfarenheterna och relationen till fastighetsägaren man kommer hyra av. Antagligen har Systembolaget positiva erfarenheter från KF Fastigheter.

KF är ett kooperativ och även om det historiskt finns kopplingar till arbetarrörelsen och därmed Socialdemokraterna har jag svårt att se varför Systembolaget(även under Anitra Steen ledning) skulle ta beslut för att gynna KF.

Att KF Fastigheter(och i förlängningen Coop) ser Systembolaget som attraktiv hyresgäst är ju inte förvånande då de med sitt detaljhandelsmonopol för alkohol är en ”superdragare”.

Annons

Sveriges Arkitekter förespråkar samverkan

Catherina Fored, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter, aviserar en satsning på att lyfta fram yrkeskategorins betydelse i arbetet med att skapa ett mer hållbart samhälle. 

I en artikel på Svensk Byggtjänsts hemsida berättar hon att god arkitektur och arkitekter har fått en undanskymd roll i debatten kring hur vi skapar framtidens hållbara städer.

Kompetensen finns inom yrkeskåren och med en mer framskjuten plats kan bättre samtal föras mellan alla intressenter vid samhällsbyggnadsprojekt.

Hon förespråkar också samverkan genom möten och samtal och är inte helt såld på de IT-baserade stöd som finns för planering såsom BIM(Building Information Modeling).

Följ nedan länk för orginalartikel:

”Dags att arkitekten återtar sin ansvarsroll i samhällsbyggandet” – aktuellt från Svensk Byggtjänst.

Konst i köpcentrum

KF Fastigheter satsar på konst och upplevelser för att attrahera kunder till Bromma Center i västra Stockholm. Nyligen installerades en unik, 12 meter hög vattenskulptur av kände brittiske vattenskulptören William Pye i hangar 3, den största byggnaden på Bromma Center. Andra konstnärer som engagerats är Orrefors glasformgivare Ingegerd Råman och arkitekten och möbeldesignern Thomas Sandell.

– Det blir allt viktigare att kunna erbjuda mervärden för besökarna på en handelsplats, utöver det kommersiella utbudet. Vi gör därför en mycket ambitiös satsning på konst och upplevelser när vi utvecklar hangar 3 på Bromma Center, som ska attrahera den medvetna målgrupp som vi vänder oss till. Mig veterligen är det första gången som mycket kända konstnärer svarar för den konstnärliga gestaltningen i denna typ av anläggning, säger Bernt-Olof Gustavsson, VD på KF Fastigheter.

Vattenskulpturen Coldstream blir William Pyes första verk i Sverige. Sedan tidigare är han representerad i en rad europeiska länder, såväl som i USA, Japan och Hongkong.

– Ljudet av vatten från Coldstream är lugnande och ger möjlighet till eftertanke. Den 12 m höga pelaren av rostfritt stål sträcker sig hela tre våningar genom byggnaden. Längs med pelaren strömmar vatten ner, vilket gör att verket hela tiden lever och förändras. Skulpturen bidrar också till att känslan av rymd bibehålls i den gamla K-märkta hangarbyggnaden, säger Bernt-Olof Gustavsson, VD på KF Fastigheter.

Tanken bakom konsten på Bromma Center är att skapa en varierad och inspirerande miljö. Som kontrast till den rogivande skulpturen finns de böljande kullarna som har tagits fram av arkitekten och möbeldesignern Thomas Sandell. Här ligger fokus på interaktivitet.

– Kullarna fungerar som en mötesplats du kan sitta, klättra, krypa eller stå på. Här använder vi oss även av belysning på ett intressant sätt för att förhöja upplevelsen ytterligare när det är mörkt, säger Thomas Sandell.

De tre ljuskronorna som kommer finnas i hangaren är framtagna av glasformgivaren Ingegerd Råman och inte helt lätta att beskriva med ord. När hon ändå försöker säger hon att man kan se dem som ett asymmetriskt plockepinliknande kluster med stora glober längst ut på pinnarna. Det skapar en slags lekfullhet och stringens på en och samma gång.

– Globerna är både enkla och komplicerade. De kan ses som en kula eller en sfär. Utmaningen i en sådan här kommersiell miljö är att skapa något som känns nytt men samtidigt ger igenkännbarhet. Och så ska ljuskronorna kunna ses från olika håll och nivåer, säger Ingegerd Råman.

Invigningen av hangar 3, och därmed också konstverken, sker den 23 september 2010.