Följer svensk externhandels framtid i spåren av amerikansk kris?

Handel har de senaste 15-20 åren haft en enorm tillväxt. Externa köpcentra har vuxit upp och utökats för att erhålla en roll som regional handelsplats med så stort upptagningsområde som möjligt.

Bilens centrala roll i USA och med fördröjning även Sverige utgjorde förutsättningen för den stora tillväxten av externa handelsplatser. Detsamma gällde för bebyggelsetrenden med allt mer externa villa- & radhusområden när normen för varje barnfamilj var att bo i enfamiljshus.

I USA har man efter att den senaste ekonomiska krisen inföll 2008 starkt ifrågasatt de drivkrafter som underblåste allt mer extern bebyggelse och dess behov av infrastruktur(vägar, VA, elnät etc).

När nu en allt åldrande befolkning väljer att bo i tätbebyggda områden där bil kan väljas bort samtidigt som unga dröjer med såväl parbildning som med att skaffa barn utgör barnfamiljer en mycket liten del av befolkningen. När fler barnfamiljer dessutom anser att stadsliv kan kombineras med familjeliv blir de externa bostadsområderna allt mindre attraktiva.

Det påverkar då även de externa köpcentrumens underlag och enligt  Mark Hinshaw blogginlägg på Better! Cities & Towns har etableringen av externa köpcentra nästan helt avstannat de 20 senaste åren i USA. Istället för tillskott har ett stort antal problem och letar nya användningsområden eller rivning.

Även om Sveriges utveckling har varit kraftigt fördröjd i jämförelse med den i USA bör man kanske ändå studera effekterna av vad samma snabba utveckling har inneburit för de amerikanska regionerna och lokalsamhällena.

Då Stockholms tillväxt på runt 40 000 nya invånare varje år ofta tas som inteckning för att ytterligare underlag för köpcentra finns kan man ju ställa skribentens uppgift att region som sett tillväxt på 2 miljoner invånare under en 20 årsperiod(snitt på 100´per år) inte lett till nyetableringar.

As for big regional shopping malls, almost no new malls are being built any more anywhere in the country. In fact there are scores of malls that are dead and abandoned. Many others are on life-support and are close to being boarded up or redeveloped into more productive use. Here in Puget Sound, the last regional mall built was Silverdale, almost 20 years ago — even though the central Puget Sound population has grown by more than 2 million people in that same time!

Annons