Människans inneboende motstånd mot nödvändig radikal förändring

lightbulb

Var igår på IBM Business Connect på Waterfront i Stockholm som åter imponerade med sitt stora utbud av parallella föreläsningsspår och totala deltagarvolym om 1350 personer.

Bäst av det jag tog del av var Stefan Hyttfors som jag dels hörde i mindre sammanhang på förmiddagen och senare som avslutningspunkt inför säkert 1000 personer.

Föga förvånande tillhör han toppen av föreläsareliten och blev utsett till årets genombrottstalare eller som det lite snajdigare heter ”Swedish Breakthrough Speaker of the Year” när har rappt, underhållande och förtroendeingivande pekar på framtidstrender. Eller, egentligen, analyserar vår samtid med analogier från historien.

Vi vet alla och accepterar det intellektuellt att förändringstakten ökar och att all verksamhet därför varje dag borde fråga sig vad vi bör förändra eller lära nytt just idag. Men genetiskt är vi inte lika förtjusta i förändring varför vi är dömda att upprepa historiska misstag.

Om inte, förstås, vi bestämmer oss för att alltid utmana våra egna föreställningar om vad som är värt att göra och hur det bäst kan genomföras.

Alla känner till jantelagen men ingen vill kännas vid att de själva är bärare av den. Självinsikt är första steget till verklig förändring och förståelse för hur vi människor är biologiskt programmerade att undvika fara kan hjälpa om individer och organisationer verkligen vill öppna för disruptiv innovation.

Stefan tar exemplet Kodak som gått i konkurs efter 132 år men för bara 25-30 år sedan hade 90% global marknadsandel för film(för övrigt har även Polaroid gått i putten). Han frågar varför är det inte de som ligger bakom succéer som Instagram eller andra digitala fototjänster.

Disruptiv innovation kommer nästa alltid från små aktörer som har lite att förlora på att existerande lösning vid framgång riskerar att slås ut.

Den som kritiserar det rådande tillståndet i ett samhälle eller organisation har alltid rätt! Inte nödvändigtvis om hur lösningen ser ut men i att saker kan ske på bättre sätt.

Vi tycker ju alla med lite distans att vi var hopplöst ineffektiva när man tittar några år tillbaka varför det är troligt att vi kommer instämma i kritiken om några år. Så omfamna era kritiker och visselblåsare för nödvändig förändring har aldrig kommit från de trygghetssökande normsamhället.

Forum for the future är en organisation med det beskrivande varumärkeslöftet(pay-off, tagline) -action for a sustainable world. Hållbarhetsområdet är enormt brett med sina fyra fokus på ekonomi, ekologi, sociala och kulturella faktorer för en värld i balans och fred. För att lösa många olika behov kommer disruptiv innovation vara helt nödvändigt och därmed måste vi alla jobba med vårt inneboende biologiska motstånd mot förändring. Eller som de själva skriver:

At Forum for the future, we know that innovation must disrupt systems. But if an innovation is isolated, and not scaled up, it will not achieve the systems level change that is urgently needed.

Disruptive innovation on its own will not work. The next step is to come together, and create collective action to transform the surrounding markets – in order to boost the impact of these innovations. At Forum for the Future, we call this Shaping the Context.

Annons