Waldorf- framtidens skola redan idag!

Dagens Nyheter beskrev nyligen i artikel att 260 av landets 290 kommuner sökt medel för att ta in dans i grundskolan.

Erfarenheterna enligt artikeln är mycket positiva då man sedan länge vetat att spatial förmåga och motoriska övningar även underlättar inlärning av teoretiska ämnens såsom matematik. Att man också ser nytta ur ett genusperspektiv där framför allt gamla mansroller om vad killar ska syssla med tidigare kan bemötas.

Som förälder med barn i stiftelsedriven waldorfskola och ledamot i dess styrelse ser jag allt fler av pedagogikens delar anammas av konventionella skolan. Skoj!

Trist är dock att man trots detta behandlar pedagogin styvmoderligt och sällan ger den cred för dess långa historia av fokus på just rörelse, estetiska uttryckssätt och individens kunskapande samt en ansvarsfull hållning till djur och natur, kost och konsumtion.

Man får lätt en känsla att pedagogin är ett av målen för Jan Björklunds attacker mot en förmodad ”flumskola”.

Daniel H. Pink var talskrivare åt vicepresident Al Gore och således medarbetare i Vita Huset.

I hans böcker ”A Whole New Mind” och senaste ”Drive”(”Drivkrafter” i svensk översättning) kan man läsa att forskningsresultat från 60-talet till dags dato påtalar vikten av inre motivation istället för yttre(betyg, status etc) för att få trygga barn, ungdomar och vuxna med god självkänsla(som kontrast till t ex ”duktig flick”-syndromet med bettskenor och evig jakt på yttre bekräftelse).

Från svensk horisont finns bra exempel på böcker som lyfter fram alternativ pedagogik.  ”Så tänds eldsjälar”(inkl handbok) om entreprenöriellt lärande som jag anser ligger nära waldorf. Speciellt då socialt entreprenörskap vilket ju den självförvaltande skolformen i sig själv utgör.

Maria Wetterstrand refererade till ”Drivkrafter” i våras men varför tar inte Björklund till sig av budskapet? Orsaken till att den omnämnda forskningen fått liten genomslagskraft inom näringsliv och politik är egenintresse.

Toppskiktet i samhället vill inte acceptera upprepade forskningsresultat som visat att bonusar och löner långt över normalnivå är kontraproduktiva, dvs de är inte bara verkningslösa som motivatorer för bra resultat utan de försämrar resultatet.

Motsvarigheten i grundskolefrågan är Björklunds militära skolning där ordningsregler och kontroll är självändamål som han upprepar som en besvärjelse inför varje utmaning dagens skola står inför.

Tyvärr domineras skoldebatten under Björklund av betyg, ordningsfrågor och IT. Det senare har också blivit ett självändamål pådrivet av såväl leverantörer(hårdvara/mjukvara) som det rådande maximet ”vi kommer på efterkälke om vi inte använder IT i skolan”.

Oron är i sig befogad och Pink fastställer att Asiens ekonomiska framväxt, automatisering samt det överflöd i utbudet av varor och tjänster som globaliseringen ger är ett hot mot jobben i västvärlden med nuvarande fokus.

Björklund med fler har dock fel om nödvändiga åtgärder. Pink lyfter fram behovet av att egenskaper som primärt styrs av högerhjärnan(omsorg, holistiskt tänkande, kreativitet, estetisk aktivitet mfl) är västvärdens väg för konkurrenskraft. Våra större medborgliga friheter jämfört med Asien mfl framväxande regioner måste användas till att stimulera innovation, kreativitet, kultur, design, hållbara strategier, varor & tjänster.

Därför måste våra barn lämna utbildningsfabrikerna som har sina rötter i uppdraget att utbilda för bruks- & industrisamhällets behov av ”fogliga” arbetare.

DN skrev nyligen att de flesta barn gör sin IT debut vid 2 års ålder och att många 5-åringar surfar på internet. Faran att utebliven kontakt/fördjupning i skolan skulle göra oss till digitala analfabeter torde vara överdrivet.

Dessutom är ju målsättningen att all IT med allmän tillämpning blir mer användarvänlig. Generell IT-kompetens kan därför inte vara skolans primära uppgift, specifik programvarukomptens lika lite.

Jag ser gärna att media uppmärksammar hur alternativ pedagogik inspirerar kommunala skolor och därmed vikten av friskolor som inspiratörer för framtidens skola. ”Storskolan” kommer aldrig ligga i fronten och därför måste värdet av alternativ tillerkännas.

 

Annons